Certyfikaty

Przegląd norm dla rur ze stali nierdzewnej

DIN
EN 10305-1 (wcześniej DIN 2391) wymiary dokładnych rur stalowych (norma ta sama w sobie dotyczy jedynie stali niestopowych.
Jest jednak normalną praktyką określać tolerancję wymiarów zgodnie z DIN 2391 również dla stali nierdzewnych)
EN 10305-1 (wcześniej DIN 2391) obliczenie grubości ściany ciśnieniowych rur stalowych
DIN EN ISO 1127(wcześniej DIN 2462) rury ze stali nierdzewnej / wymiary, tolerancja i ogólny ciężar do długości
DIN 2559 przygotowanie rur do spawania / typy krawędzi / typy krawędzi i zasady dla połączeń stykowych (czołowych)
EN 10216-2 (wcześniej DIN 17175) rury bezszwowe ze stali żaroodpornych – techniczne warunki dostawy
DIN 17456 ogólne wymogi dla okrągłych rur ze stali nierdzewnej / warunki techniczne i odstaw
EN 10216-5 (wcześniej DIN 17458 a DIN 17459) specjalne wymogi dla okrągłych rur bezszwowych ze stali austenitycznych (i żaroodpornych) - techniczne warunki dostaw
DIN EN 10204 (wcześniej DIN 50049) rodzaj zaświadczenia metalurgicznego (hutnicznego)
© 2018, Daltekgroup a.s.