Informace dle zákona o obchodních korporacích č.90/2012 Sb

-   Pozvánka na valnou hromadu
-   Stanovy
© 2018, Daltekgroup a.s.